Disclaimer

Ofschoon de informatie op de website van Dansstudio Waalwijk met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. De geboden informatie op en werking van deze website kunnen door Dansstudio Waalwijk op ieder moment worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Dansstudio Waalwijk is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan bezoekers, via links op deze website kennisnemen. Dansstudio Waalwijk sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via de website van Dansstudio Waalwijk is verkregen. De afnemer van informatie is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie.

Informatie op de website van Dansstudio Waalwijk mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Dansstudio Waalwijk.