PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Dansstudio Waalwijk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dansstudio Waalwijk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dansstudio Waalwijk verstrekt. Dansstudio Waalwijk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM DANSSTUDIO WAALWIJK GEGEVENS NODIG HEEFT
Dansstudio Waalwijk verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u telefonisch te kunnen benaderen indien u per e-mail onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Dansstudio Waalwijk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG DANSSTUDIO WAALWIJK GEGEVENS BEWAART
Dansstudio Waalwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Dansstudio Waalwijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Dansstudio Waalwijk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dansstudio Waalwijk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Dansstudio Waalwijk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dansstudio Waalwijk bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Dansstudio Waalwijk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dansstudio Waalwijk heeft hier geen invloed op. Dansstudio Waalwijk heeft Google geen toestemming gegeven om via Dansstudio Waalwijk verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar team@dansstudiowaalwijk.nl. Dansstudio Waalwijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Dansstudio Waalwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dansstudio Waalwijk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via team@dansstudiowaalwijk.nl. Dansstudio Waalwijk is een website van Dansstudio Waalwijk V.O.F. en is als volgt te bereiken: https://dansstudiowaalwijk.nl

Adres: Grotestraat 38A
Nummer KvK: 77245504
Telefoon: 0416-854490
E-mailadres: team@dansstudiowaalwijk.nl